artroskopija

Informacinis puslapis apie artroskopiją

Emigrantams

Jei Jūs esate emigravęs į Europos Sąjungos valstybę, dirbate legaliai ir pageidaujate gydytis Lietuvoje, tai padaryti įmanoma visiškai nemokamai. Žemiau pateiktas straipsnis apie Didžiojoje Britanijoje esančių emigrantų galimybes gydytis Lietuvoje:

http://www.anglija.lt/straipsniai/mano_anglija/gyveni-anglijoje-gydykis-lietuvoje-nemokamai-13064

Kontaktai ir informacija pacientams Didžiojoje Britanijoje:

Vaiva Jakelyte
Practice Manager
Baltic Medical Centre Ltd.
Unit 121, Meridian Place, Canary Wharf
London E14 9FE
Mob. 07798 604453
www.balticmedicalcentre.co.uk

Direktyva visomis Europos Sąjungomis kalbomis

Ištrauka iš EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/24/ES, 2011 m. kovo 9 d. dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo. 7 straipsnis:

  1. Draudimo valstybė narė kompensuoja arba tiesiogiai apmoka tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas iki tokio lygio, iki kurio tokias išlaidas padengtų draudimo valstybė narė, jei tos sveikatos priežiūros paslaugos būtų suteiktos jos teritorijoje, neviršydama faktiškai gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų. Jei tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos viršija išlaidų, kurios būtų padengtos sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo draudimo valstybės narės teritorijoje atveju, lygį, draudimo valstybė narė vis tiek gali nuspręsti kompensuoti visas išlaidas.Draudimo valstybė narė gali nuspręsti kompensuoti kitas susijusias išlaidas, pvz., apgyvendinimo ir kelionės išlaidas, arba papildomas neįgaliųjų asmenų išlaidas, galinčias kilti dėl vienos arba daugiau negalių gaunant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, laikydamasi nacionalinės teisės aktų ir su sąlyga, kad yra pakankamai šias išlaidas nurodančių dokumentų.
  1. Valstybės narės, laikydamosi SESV, gali priimti nuostatas, skirtas užtikrinti, kad teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas pacientai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kuriomis jie naudotųsi, jei sveikatos priežiūros paslaugos panašiu atveju jiems būtų teikiamos draudimo valstybėje narėje.

Parašykite komentarą

Required fields are marked *.


Eiti prie įrankių juostos